Vitamin B17 =Aprico gorka jezgra?

 

Gorka jezgra koštice kajsije su najbogatiji izvor vitamina B17 (drugo ime: Amigdalin, ili grupa jedinjenja pod nazivom Nitrilozidi) u prirodi. U svetu su brojni uspešni primeri vezani za njihovo korišćenje. Isprobali smo više od 30 različitih tipova jezgara koštica kajsija. Nismo bili zadovoljni kakve se koštice nude na tržištu u Srbiji: nude se slatke koštice, sa minimalnim tragovima vitamina B17. Istraživanjem svih mogućih informacija na internetu na ovu temu, došli smo do interesantnih saznanja. Fokusirali smo se na to da ponudimo informacije vezano isključivo za gorka jezgra, da bi ljudi postali svesni da jedino ona sadrže značajnu količinu vitamina B17.

faq

Istraživanje na sebi

Nekoliko puta, uvidevši da su slatke koštice preslabe, probao sam pojesti preventivno, kao hranu, i do 250 grama slatkih jezgara dnevno. Sa druge strane, imamo situaciju da mnogi u Srbiji iz neznanja i dalje jedu samo po 5 (slatkih!) jezgara dnevno, plašeći se cijanida. A pritom imaju problem sa bolešću, nadajući se da će tih 5 slatkih koštica dnevno rešiti.

Sva su GORKA jezgra ista?

Variranje vitamina B17

Čak ni gorka jezgra nisu sva ista, niti su dovoljno slična da bi se primenilo isto doziranje za sve sorte. Opseg amigdalina generalno u svetu kod sorti gorkih jezgara koštica kajsija koje su komercijalno dostupne je veoma širok: od grubo 1500mg/kg do skoro 70000mg/kg (=0.15 – 7%). Ovaj ceo opseg se prodaje u svetu kao gorka jezgra koštice kajsije, sa preporukama za njihovu upotrebu u terapeutske svrhe. Šta tek onda možemo reći o slatkim jezgrima?!Kod njih ima tako malo vitamina B17 (do maksimalnih oko 1500mg/kg to jest 0.15%) da sladak ukus nadvlada gorčinu ukus vitamina B17 prisutnog u tragovima.Veliki deo prodavaca jezgara nisu ni svesni da njihova jezgra imaju veoma malo ili nikakvog efekta u tom pogledu. Može se pretpostaviti da da prosečan sadržaj kod gorkih jezgara pada negde između 15000 i 50000mg / kg vitamina B17 (1,5 – 5%).

Koliko jezgara pojesti, da bi uneli 500mg vitamina B17?

Kod veoma gorkih sorti, kao što su one sa gornjim opsegom bliskim 50000mg/kg, samo 15 jezgara je ekvivalentno sa oko 500mg amigdalina (vitamina B17). Sa druge strane, ako neko unosi manje gorke koštice jačine npr. 15000mg/kg B17, sa 15 jezgara će uneti približno 150 mg B17. U tom slučaju, da bi uneo 500mg vitamina B17, treba da pojede 50 tih gorkih jezgara. Znači 15 u odnosu na 50 jezgara. Šta mislite, koliko bi slatkih tek trebao da pojede?

Oni koji nisu svesni koliko je važna gorčina jezgara, sa relativno velikim brojem jezgara mogu da unesu veoma malu količinu B17. Na ovaj način, može se veoma lako shvatiti zašto neka jezgra mogu biti efikasna, dok neka ne daju efekat. To može da pokvari generalni utisak o efikasnosti jezgara. Naravno da samo adekvatna jezgra omogućavaju mnogo veći uspeh u njihovom korišćenju. Ipak, kod gorkih ne treba žuriti sa povećanjem doze. Treba biti razuman i odgovoran.

U pogledu porekla jezgara, nemojte biti namamljeni marketinškim trikom tipa “Hunza koštice”, “iz Hunza regiona” i slično. Ovi termini su korišćeni da bi jezgrima iz Indije ili Pakistana dali veću zaslugu nego što im pripada. Većina jezgara koja dolaze iz tog regiona su od slatkih sorti.

Kako prepoznati da li su jezgra gorka?

Zapamtite: veća gorčina, više vitamina B17. Ne mora se imati diploma iz hemijskih nauka da bi se to utvrdilo. Temeljno ih sažvaćite i osetićete da li nešto vrede ili ne.

Doze moraju biti određene zavisno od ličnog osećaja i tipa korišćenih jezgara, tako što isprobavamo ukuse i dejstvo.

Analize vitamina B17 se rade posredno, na osnovu analize cijanida koji je u njemu vezan. Naše analize, urađene na Zavodu za javno zdravlje pokazale su da Aprico gorka jezgra u odnosu na druga prosečna slatka jezgra sa našeg tržišta sadrže 70 puta više vitamina B17! To znači trebali bi pojesti oko 2500 prosečnih slatkih jezgara sa tržišta u Srbiji (da, to je skoro 2kg!) da bi uneli toliko vitamina B17 koliko ima u 35 aprico gorkim jezgrima!

Ili drugi uopšteniji primer: da bi se zamenilo unošenje najjačih gorkih 35 jezgara sa najjačim slatkim jezgrima, trebalo bi uneti 1680 komada slatkih jezgara dnevno! To je približno 1.5kg (zavisno od veličine jezgara)! Pojesti toliko jezgara svakodnevno je nemoguće i najblaže rečeno nezdravo, jer sem vitamina B17, unosili bi preveliku količinu masti i proteina.

Pažljivo isprobavanje uz osluškivanje svog organizma je jedini pravi način da dođemo do odgovarajućih i bezbednih doza, na osnovu sopstvenog iskustva, umesto primenjivanja pristupa “jedna doza dobra za sve”, što je čest slučaj. Kako god, ovo je strani koncept u modernom svetu brzih rešenja i šarenih pilula.

Svi prodavci bi trebali znati koji je sadržaj vitamina B17 u njihovim jezgrima. Realnost je da mnogi ni ne žele da znaju, jer bi možda morali da priznaju da prodaju jezgra sa malim sadržajem vitamina B17. Našalost, veoma gorka jezgra su retka kako u Sribiji tako i u svetu. Ako bi se nekim pravilnikom zahtevalo da se deklariše sadržaj vitamina B17 ukoliko se prodaje bilo koji tip jezgara, stvarno gorka jezgra bi postala veoma tražena na svetskom tržištu. Time bi i njihova cena enormno porasla, kao rezultat zakona ponude i potražnje.