Generalno o košticama kajsija

Jezgra koštice kajsije su veoma slična bademu, koji takođe spada u porodicu ruža. Imaju sličan nutritivni sastav kao i badem. Jezgra koštice kajsije su često manje ili više gorkog ukusa usled različitog sadržaja cijanogenog glikozida nazvanog vitamin B17 – amigdalin. Postoje stotine različitih sorti koštica kajsija u svetu, od kojih svaka poseduje određenu količinu vitamina B17. One koje imaju veoma malu količinu vitamina B17, imaju ukus sličan današnjem slatkom bademu. One koje sadrže velike količine vitamina B17, smatraju se neprijatnog ukusa zbog gorčine. Gorčina je indikator sadržaja vitamina B17. Ta gorka jezgra, veruje se da imaju terapeutski efekat kod različitih vrsta raka. Ova koncepcija se smatra kontroverznom. Smatra se da kajsije potiču iz Kine, gde se koriste vekovima u prehrambene i terapeutske svrhe. Kako navodi Alexander Tessier iz Australije, nedavne naučne studije iz 2005 su pokazale njihovu potencijalnu efikasnost. Naučnici iz Koreje su ustanovili da je tretman ćelija ljudskog raka prostate sa vitaminom B17 prouzrokovao programiranu smrt ćelija in vitro. Zaključili su da “vitamin B17 može ponuditi vrednu opciju za tretman raka prostate”.

kostice kajsije
Sorte koštice kajsije

Sorte koštice kajsije

Prema knjizi Gajenje kajsije (prof dr Đurić i Keserović), primer sorti koje imaju gorka jezgra su: kečkemetska ruža, NJ19 i druge. Primer sorti sa slatkim jezgrima: NJA1, mađarska najbolja, roksana, ambrozija (NS), kostjuzenski, segedi mamut, cegledi bibor, novosadska 2, novosadska 3, novosadska 4 i druge.

Gorke koštice kajsije u industriji

Amaretto

Iako su koštice kajsije uglavnom poznate po njihovoj upotrebi kod alternativnih tretmana raka, mnogi ljudi nisu svesni njihovih drugih vidova korišćenja. Poznati Italijanski liker Amaretto, pravi se od gorkih jezgara. Ustvari, reč amaretto znači “malo gorak” ili “macaroon”. Takođe, mnogima je poznata Italijanska poslastica amaretti keks. On se takođe pravi od gorkih jezgara.

Marcipan

Danas najpoznatiji ukus koji se odnosi na jezgra koštica kajsija je marcipan. Iako je marcipan nekad tradicionalno bio pravljen od gorkog badema, postalo je veoma teško nabaviti gorak badem. Njega često sad zamenjuju gorka jezgra koštice kajsije. Kada se pravi od gorkih jezgara koštica kajsija, tehnički izraz za tu pastu je “persipan”, ali se češće koristi reč “marcipan”. Gorak badem i kao i gorke koštice sadrže amigdalin, vitamin 17. Amigdalin se može rastaviti na tri sastojka: cijanovodoničnu kiselinu, benzaldehid i glukozu. Benzaldehidna komponenta molekula amigdalina se komercijalno prodaje kao “ekstrakt badema”. Ovaj ekstrakt se često koristi umesto gorkih badema ili gorkih koštica kajsija da bi se dobilo tradicionalni marcipan ukus kod mnogih komercijalnih receptura.

Ernst Teodor Krebs mlađi
Ernst Teodor Krebs mlađi

Doktor Krebs – Ernst Teodor Krebs mlađi.

Čuveni biohemičar, diplomirao na Univerzitetu Kalifornija, bio je naučni direktor John Beard Memorial fondacije. On je autor dela “Unitarna ili trofoblastna teorija raka (1950)”, učestvovao je u otkriću Pangamske kiseline (1948), autor otkrića uloge enzima pankreasa kod ljudskog raka, kao i značaja nitrilozida (vitamin B17) u ljudskoj i životinjskoj hrani. 1970 godine je nagrađen od strane Međunarodnog medicinskog društva za bolest krvi i tumor, u Nemačkoj, za otkriće i istraživanje vitamina B15 (pangamska kiselina) i vitamina B17 (nitrilozid).